Behandeling van wormen bij het paard

Natuurlijk kan het af en toe nodig zijn om te ontwormen, maar als het even kan, dan voorkomen we graag zoveel mogelijk een worminfectie. Er zijn verschillende preventieve maatregelen die hierbij kunnen helpen, zoals mest ruimen uit de weide, goed weidebeheer of op de juiste momenten de weides slepen en/of bloten. Op de website van Paard en mestonderzoek kun je hier alles over lezen: Preventieve maatregelen.

Lees hier meer over alle verschillende wormen bij het paard. 

Wat kan ik doen?

 

Eigen weerstand

Een vaak onderschat onderdeel van de preventie tegen worminfecties, is de eigen weerstand van het paard. Paarden bouwen weerstand op tegen parasitaire infecties naarmate ze ouder worden. In de praktijk blijkt dat paarden met een verminderde weerstand gevoeliger zijn voor worminfecties. Ze lopen daardoor makkelijker een worminfectie op en deze krijgt meer kans zich sneller te manifesteren. Je kunt je paard daarom een steuntje in de rug te geven door te zorgen dat de eigen weerstand op peil is en blijft en door de darmen minder aantrekkelijk te maken voor parasieten. Bij situaties waarbij je kunt voorzien dat de weerstand omlaag zou kunnen gaan, zou je preventief wat vitaminen kunnen toedienen. Je kunt denken aan stress van een verhuizing, een medische behandeling, ziekte, maar bijvoorbeeld ook na het toedienen van een wormkuur. Er zijn verschillende supplementen beschikbaar die hier aan bij kunnen dragen. Welk supplement ook de voorkeur heeft; controleer altijd of het voldoende effectief is door regelmatig mestonderzoek te doen. Daarmee voorkom je schijnveiligheid en ben je er op tijd bij om het wormmanagement van je paard eventueel bij te stellen.

Mestonderzoek

In de afgelopen jaren is mestonderzoek steeds meer de standaard geworden als het gaat om wormmanagement. Wanneer regelmatig mestonderzoek wordt gedaan, neemt de effectiviteit van het wormmanagement toe. Bij standaard mestonderzoek wordt de mest onderzocht op de aanwezigheid van wormeitjes. Wanneer er eitjes gevonden worden betekent dit dat er volwassen ei-leggende wormen aanwezig zijn. Wanneer er geen wormeitjes worden gevonden, kan daarom niet gesteld worden dat er geen worminfectie is. Er kunnen parasieten aanwezig zijn in het paardenlichaam die nog niet volwassen zijn en nog geen eitjes leggen. Dat is een van de belangrijkste redenen dat 1 of 2 keer per jaar mestonderzoek doen onvoldoende is. Een andere belangrijke reden is dat paarden natuurlijk opnieuw een infectie op kunnen lopen.

Aanvullend (mest)onderzoek

De meest relevante parasieten bij paarden kunnen met behulp van standaard mestonderzoek betrouwbaar worden aangetoond. Voor parasieten zoals leverbot, longworm en aarsworm is dat niet mogelijk en zal aanvullend onderzoek moeten worden gedaan. Er zijn gespecialiseerde laboratoria zoals HippoSupport die dergelijk onderzoek uitvoeren in opdracht van particulieren, stalhouders en gespecialiseerde paardenartsen.

Individuele benadering

Ieder paard is uniek, dat zal geen paardeneigenaar ontkennen. Ook op het gebied van gevoeligheid en eigen weerstand van paarden is het belangrijk om het paard individueel te benaderen. Als het ene paard in de kudde een zware infectie heeft kan het heel goed zijn dat andere paarden nergens last van hebben. Mestonderzoek vormt een ideaal hulpmiddel om de gevoeligheid voor worminfecties per paard te bekijken door het jaar/de jaren heen. Door iedere twee maanden mestonderzoek te doen kan je eventuele lichte infecties in de gaten houden en ingrijpen wanneer het paard deze met zijn eigen weerstand niet onder controle kan houden. Slechts 1 a 2 keer per jaar mestonderzoek doen geeft hier helaas geen inzicht in. Heb je beter inzicht in de gevoeligheid van jouw paard voor worminfecties dan kan de frequentie van mestonderzoek omlaag naar de momenten waarop er meer risico is, bijvoorbeeld wanneer het paard op de weide staat, bij stress en of verminderde weerstand.

Een natuurlijke wormenkuur voor het paard?

Kan ik mijn paard of pony natuurlijk ontwormen, is daar wat voor? Het antwoord op deze vraag is kort: nee. Daar bestaat geen remedie voor, althans er is geen natuurlijke wormkuur. Bij een parasitaire infectie zijn er al teveel wormen… die krijg je alleen weg met een chemische wormenkuur met alle bijwerkingen van dien. Maar let op! Preventief chemisch ontwormen kan niet. Een wormenkuur werkt alleen als er daadwerkelijk wormen zijn. Teveel ontwormen, zonder noodzaak, kan echt schadelijk zijn voor het lichaam! Symptomen als diarree, (plaatselijke) huidirritaties, jeuk of lusteloosheid komen veel voor na een wormenkuur bij het paard. Een chemische wormenkuur bij een gezond paard kan juist leiden tot een slechtere darmfunctie, een verminderd werkend immuunsysteem met een wormbesmetting als gevolg. Deze nieuwe wormbesmetting wordt niet voorkomen of genezen door de eerdere ontworming. Die werkt namelijk alleen op de al aanwezige wormen. Gelukkig zijn er kruiden te koop waar parasieten niet van houden. Geef deze parasiet-kruiden eens per kwartaal 10 dagen achtereen om te zorgen dat het darmmilieu onaantrekkelijk is voor parasieten.

Wat kan ik doen?

Download het gratis Vuurwerk Stappenplan

Hulp nodig bij de jaarwisseling?
Download het vuurwerk stappenplan voor hond, kat en paard.

Meer informatie